BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ?
1930’lardan bu yana cildin ihtiyaçlarını karşılayan İtalya menşeli bir firma

FİRMAMIZ
BioNike, bir ilaç firması olarak 1930’larda Milano’da kurulan lider İtalyan kozmetik firması ICIM International’ın bir markasıdır.
BioNike, aşağıdaki gibi iki Yunanca kelimeden türemiş bir kelimedir.
Bio=Hayat Nike= Başarı

MİSYONUMUZ
Hassas ciltli bireyler de dahil olmak üzere son kullanıcılar için etkinlik, güvenilirlik, sağlık ve iyi kalite/fiyat oranı sağlamak.
Yürüttüğümüz araştırma çalışmalarında ve son kullanıcılara sunduğumuz hizmet düzeyinde en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.
- Kalite
- İnovasyon
- Güvenilirlik
- Güçlü araştırma ve geliştirme
- Sürdürülebilirlik
- Sosyal sorumluluk

BİR ÖNSEZİDEN GLOBAL PAZARA
Markamız, 1960’larda kozmetiklerin yalnızca tamamlamada faydalı değil aynı zamanda dermatologlar tarafından reçete edilen tedavileri desteklemede de etkili olduklarını fark eden ileri görüşlü bir girişimci ve eczacının önsezisi sayesinde oluşturulmuştur. O yıllarda dermatologlar kozmetiklere çok sıcak bakmıyordu. Özellikle kozmetik formülasyonlardaki ağır metallerin neden olduğu kontakt alerjiler popülasyonda oldukça yaygındı. 1990’larda gittikçe büyüyen alerji riskini fark ettikten ve bir çözüm bulma fırsatını gördükten sonra, çok küçük miktarlarda dahi nikel tespiti yapabilecek bir yöntem geliştirmek için yetkin kimya laboratuarları ile işbirliği yapmaya başladık. Bu bize, en hassas ciltler için dahi uygun nikel testi yapılmış kozmetikler üretme şansı tanıdı. Firma olarak hassas, alerjik ve aşırı reaktif ciltlerin tedavilerinin formüle edilmesine ve pazarlanmasına öncülük ettiğimizi gururla ifade etmek isteriz. Müşterilerimizin beğenileri, bizi İtalyan eczacılık pazarında en iyi firmalardan biri olmaya itmiştir. Bu da BioNike’ın gittikçe büyüdüğü yabancı pazarlara ürünlerini sunma imkanı tanımıştır. Hali hazırda dünya genelinde 50’yi aşkın ülkede ürünlerimiz için bir dağıtım ağımız mevcuttur. Daha da iddialı hedefler belirlemek ve karşılaşılan sorunlara mücadele edebilmek için inovasyon, bilimsel araştırma ve yüksek ürün kalitesi ile ulaştığımız büyüme, bizi her zaman daha iyisini yapmaya itmektedir.

Kozmetiklerde cilt için güvenli kabul edilen nikel miktarı nedir?
Dermatitte sıkça rastlanan hasar görmüş veya yıpranmış cilt durumunda, cilt tarafından emilim çok yüksek olacağından hassasiyet eşiği düşüktür. Tahriş olmuş cilt üzerinde yapılan tıkayıcı yama testi, 0.5 ppm gibi düşük nikel miktarında dahi reaksiyon olduğunu göstermiştir.

Yukarıda bahsedilen hassasiyet göz önüne alındığında, ürünlerimizde nikeli azaltmak için bir strateji uyguladık ve literatürde alerjik reaksiyona neden olabileceği belirtilen nikel miktarından 10 kat daha düşük olan 0.1 ppm’ın altı (%0.00001) şeklinde bir eşik belirleyerek her ürün serisi için bu parametreyi garantilemeye gayret ettik.
Kalıntı nikel içeriği özellikle alerjiye yatkın ciltlerde alerjik reaksiyonlara veya hassasiyete yol açabileceğinden Tridem, Defence, Shine On, Proxera ve ONails ürün serilerimizde nikel içeriğini literatürde reaksiyona neden olabileceği belirtilen nikel miktarından 10 kat daha düşük olan %0.00001’in altı şeklindeki eşik değerde olacak şekilde düzenledik.
BioNike’ın makyaj serisi Defence Color ve Defence Color Cover için olduğu gibi nikele ek olarak aynı zamanda mümkün olduğunca düşük seviyelerde olmalarını sağlamak için kobalt ve krom gibi ağır metallerin varlığı da test edilmiştir. Nikel, krom ve kobalt içeriği kontrolüne ek olarak (her üretim serisinde gerçekleştirilir), özellikle renkli kozmetiklerde tüm safsızlıkların ortadan kaldırılması zor olduğundan her bir makyaj formülasyonu ayrıca kozmetik matrisinden bu metallerin salınmamasını sağlamak için test edilmiştir.(94/27/EC sayılı Avrupa Direktifi uyarınca yapılan test)
Sonuç olarak Defence Color ve Defence Color Cover makyaj serileri, özellikle alerjiye yatkın bireylerde bu metallerin kalıntı içerikleri dahi alerjik reaksiyona veya hassasiyete yol açabileceğinden nikel, krom ve kobalt gibi ağır metalleri minimize edecek bir yöntemle geliştirilmektedir.

"KATKISIZ FELSEFE" MİZ
1986 yılında dermatolojik kozmetik kavramına öncülük eden firmamız günümüzde hem bir takım cilt sorunlarını tedavi etmek hem de bu tip sorunlar yaşayan bireyleri korumak amacıyla alerjik ve reaktif ciltler için dermokozmetik tedaviler geliştirmede ve üretmede uzmandır.
Sırrımız çok basit: "katkısız felsefemiz olduğuna inanıyoruz"
Nikel testi yapılmıştır
Yürürlükte olan EC 1223/2009 sayılı kozmetik yönetmeliğinde Ek II’ye (kozmetikte kullanılması yasaklı olan maddeler) nikel ve türevleri dahil edilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 17. Maddesinde şu ifade yer almaktadır:
"İyi üretim uygulamaları sırasında teknik olarak kaçınılmaz olan üretim prosesi, saklama ve ambalajlama sırasında dahil olabilecek, doğal veya sentetik bileşenlerin safsızlıklarından ileri gelebilecek, yasaklı bir maddenin az miktarda bulunmasına izin verilebilir.."
Kısaca kozmetiklerde bulunabilecek teknik olarak kaçınılmaz eser miktarlar için eşik değer belirlenmemiştir.
ICIM, üretim prosesimizde nikel kontaminasyonunu kontrol altında tutmak için bu yönetmelikten bilgiler almaya daha doğrusu parametreler belirlemeye karar vermiştir. Bu da bitmiş üründe bulunabilecek ve cilt alerjisine yol açabilecek herhangi bir eser nikel miktarını ve üretim prosesini izlemek için her üretim serisinde bir test yapılması ile sonuçlanmıştır.
Nikelin neden olduğu alerjik kontakt dermatit (DAC), endüstrileşmiş ülkelerde en yaygın dermatit formudur. Nikel ve nikel içerikli ürün, nesne veya maddeler özellikle kadınları ve bu maddeyle temas eden bazı çalışanları etkiler. Nikel kaynaklı dermatitin ana tedavisi, bu metalle teması ortadan kaldırmaktır. Birincil hassasiyetin nikel içeren metal alaşımlar veya nesneler ile temastan ileri gelebileceği iyi bilinirken nikel ile kontamine ürünlerle temas sonucu oluşabilecek risk pek bilinmemektedir. Nikel ile kontamine ürünler arasında makyajı majör risk haline getiren kozmetikler yer almaktadır. BioNike ürünleri hassas, alerjik ve reaktif ciltli son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

BİONİKE AŞAĞIDAKİLERİ GARANTİ EDER
• Nikel içeriği test edilmiştir
• Koruyucu içermez
• Parfüm içermez
• Gluten içermez
• Dikkatlice seçilmiş bileşenler
• Son teknoloji aktif bileşenler içeren, yüksek oranda tolere edilebilir son derece nazik formülasyon
• İnsan cildinin özelliklerini ve reaksiyonlarını andıran bir cilt modelinde in vitro test edilmiş ürünler
• Tıbbi gözetim altında klinik olarak test edilmiş ürünler
• Araştırma, inovasyon ve yüksek kalite standartları
• Sosyal sorumluluk taahhüdü

ARAŞTIRMALARIMIZ
Daima araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya özen gösterdik ve bu da bizim bir rekabet avantajımız haline geldi. Firmamız bizimle çalışan insanlara, onların fikirlerine, araştırmalarına, ürünlerimizi tasarlarken ortaya koydukları yenilikçi bakış açısına ve kendilerini sürekli olarak geliştirmelerine değer vermektedir. Özellikle metropollerde olmak üzere hızla değişen dünyada cilt sürekli olarak kirleticilere, UV ışınlarına ve cildi hassaslaştıran ve aşırı reaktif hale getiren diğer çevresel ajanlara maruz kalmaktadır. Kendi laboratuarlarımızda firma içi gerçekleştirdiğimiz güçlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde bu sorunlarla mücadele ediyoruz. Ar&Ge departmanımız ürün geliştirme ekibimiz (Pazarlama), önemli fikir liderleri (dermatologlar, pediatristler, aç uzmanları, jinekologlar, estetisyenler), eczacılar ve son kullanıcılar ile görüşerek gerçekleştirdiği bir kozmetoloji araştırmasına devam etmektedir.

İN VİVO KLİNİK TESTLER
Yetkin test merkezlerinde ve üniversite bazlı test merkezlerinde dermatolojik gözetim altında sağlıklı gönüllülerle yapılan son derece özenli kozmetik-klinik testler, BioNike ürünlerinin mükemmel tolere edilme kabiliyetini ve etkinliğini doğrulamaya imkan tanımaktadır.
Bazı durumlarda ürünler ayrıca, özellikle hassas ciltler için uygun olduklarını göstermek için hassas ciltli bireylerde de test edilmektedir.
Ürün etkinliği testi için, ürünün tipine ve araştırılan etkinlik parametrelerine göre seçilmek üzere hem in vitro hem de in vivo testler gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla ürünlerimiz için düzenli olarak aşağıdakileri içeren testler yapılmaktadır:
• İnsan cildinin özelliklerini ve reaksiyonlarını gösteren bir cilt modelinde gerçekleştirilen in vitro cilt tolerabilite testi
• Aynı zamanda hassas ciltli bireylerde de yapılan in vivo tolerabilite testi (yama testi)
• Cihaz kullanılarak ve dermatolog gözetiminde yapılan in vivo testler
• Kullanım sonrası ürün memnuniyetini değerlendirmek için gönüllülerle yapılan ürün kullanım testleri
Yukarıda bahsedilen testler, son kullanıcılara her zaman yüksek kalitede, inovatif ve güvenilir ürünler sunmamız için yapılmaktadır.